กูรู ป๊อปคอร์น
นักเขียน

ชีวิตมีค่าเกินกว่าจะเสียเวลากับหนังน่าเบื่อ

ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ