กูรู อูนางิ
นักเขียน

นักเขียนรับเชิญสุดติส กว่าจะเชิญมาเขียนได้แต่ละที...