top of page
  • รูปภาพนักเขียนMW

ความป๊อปปูล่าในตัวคุณ เป็นผลจากพันธุกรรมไหม?

ถ้าความป๊อปปูล่าเป็นผลมาจากพันธุกรรม เราจะทำอย่างไรจึงจะเอาชนะพันธุกรรมนี้ได้?


หากคุณโคลนตัวเองออกมาซัก 5 คน แล้วเอา 5 คนนี้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เรียกซะว่าอยู่ในคนละโลกกัน คุณคิดว่าสถานะทางสังคมของโคลนทั้ง 5 ของคุณจะเหมือน หรือแตกต่างกันไปในแต่ละโลก?

  • ฝ่ายที่ว่าไม่เหมือน แปลว่าคุณเชื่อว่า สภาพแวดล้อมมีผลต่อการพัฒนาชนชั้นทางสังคมของปัจเจกอย่างเรา พันธุกรรมไม่ได้ส่งผลอะไร

  • ส่วนฝ่ายที่ว่าเหมือน แปลว่าคุณเชื่อว่า สภาพแวดล้อมไม่มีมีผลต่อการพัฒนาชนชั้นทางสังคม พันธุกรรมต่างหากที่ส่งผล!

มาดูกันว่าระดับความป๊อปปูล่าในตัวคุณ เป็นผลจากพันธุกรรมรึเปล่านะ?งานวิจัยจาก Rice University โดยคุณ Eric Wice และคุณ Julia Saltz ซึ่งแกได้ลองโคลนแมลงหวี่ที่แตกต่างกัน 20 แมลงหวี่ ออกมา 98 ชุด จากนั้นแต่ละชุดจะถูกนำไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน 98 แบบ เพื่อศึกษาดูว่า ปฏิกริยาทางสังคม สถานะทางสังคม และโครงสร้างทางสังคม ของทั้ง 20 แมลงหวี่นี้จะแตกต่างกันไปไหม เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน?


พวกเขาพบว่าเจ้าโคลนที่ออกมาจากแมลงหวี่ตัวเดียวกัน จะมีชนชั้นทางสังคมเหมือนกัน ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใดก็ตาม


แปลเป็นภาษามนุษย์ก็คือ ถ้าแมลงหวี่ A มีเพื่อนเยอะมากในหมู่บ้านหนึ่ง มันก็จะมีเพื่อนมากเช่นกันในอีก 97 หมู่บ้าน และถ้าแมลงหวี่ B เข้ากับใครไม่ได้ในหมู่บ้านหนึ่ง มันก็จะไม่ค่อยมีเพื่อนกับเขาเหมือนกันในอีก 97 หมู่บ้าน


นั่นแปลว่า สภาพแวดล้อมไม่มีผลกับความป๊อปปูล่า แต่เป็นพันธุกรรมต่างหากที่ส่งผล!

 

แล้วคำอธิบายนี้ ใช้กับมนุษย์อย่างเราได้ด้วยไหม?


แม้งานวิจัยลักษณะนี้ ไม่สามารถและไม่ควรทำกับมนุษย์ ด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมและอื่น ๆ แต่คุณ Saltz ก็ยังได้เสนอว่า สิ่งมีชีวิตทั้งหมดเป็นสัตว์สังคมและดำรงอยู่ได้ภายใต้โครงสร้างทางสังคม ดังนั้น ผลจากงานวิจัยนี้ควรจะประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นได้เช่นกัน

 

ยุ่งละสิ แปลว่า ถ้ารุ่นปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ของเราไม่ป๊อป เราก็จะไม่ป๊อปไปด้วยสินะ!?

ตอบเร็ว ๆ ก็คือ "ใช่" แต่เรื่องนี้มีทางออก ที่เราทุกคนเลือกได้


คุณโตมาแบบไหน?

จากหนังสือ Popular: The Power of Likability in a Status-Obsessed World ของคุณ Mitch Prinstein ซึ่งได้เสนอไว้เรื่องหนึ่งว่า การเลี้ยงดูของพ่อแม่และตัวพ่อแม่เองจะส่งผลต่อสถานะทางสังคมของเด็ก


คุณ Mitch ได้พบความสัมพันธ์หนึ่งที่น่าสนใจคือ เมื่อถามพ่อแม่ให้นึกย้อนไปในวัยเด็กว่าตอนนั้นตัวเองป๊อปปูล่าไหม พ่อแม่ที่จำได้ว่าตัวเองก็มีเพื่อนเยอะนะ เพื่อนชอบมาชวนไปเล่นด้วยนะ พ่อแม่กลุ่มนี้มีแนวโน้มจะมีลูกป๊อปปูล่าไปด้วย และในทางตรงข้าม พ่อแม่ที่รำลึกได้ว่าสมัยเด็กไม่ค่อยมีใครคบ ก็มักจะมีลูกที่ไม่ค่อยมีเพื่อนไปด้วย


นั่นบอกเราว่า หากเรามองตัวเราเองเป็นอย่างไร เราก็จะถ่ายทอดออกมาให้กับคนรอบข้างอย่างเดียวกันนั้น


คุณเลือกได้ว่าอยากป๊อปปูล่าหรือไม่

ไม่ว่าพ่อแม่ของคุณจะมีความทรงจำในวัยเด็กแบบไหน ไม่ว่าความทรงจำนั้นจะเป็นความจริงหรือจำมาผิด ๆ ตอนนี้คุณทำอะไรกับเรื่องนั้นไม่ได้แล้ว


สิ่งที่คุณทำได้ก็คือ มองตัวเองเสียใหม่ หากคุณคิดว่าอยากเป็นคนที่ป๊อปปูล่า จงลงทุนในการพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่ มองตัวเองในแง่ดี เคารพในตัวเอง เลิกเปรียบเทียบตัวเรากับคนที่เขาป๊อปอยู่แล้ว ในอีกทางหนึ่ง ให้หันมามองคนอื่นในแง่ดี และเคารพในตัวพวกเขาด้วย พฤติกรรมของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปเอง ทีละน้อย เมื่อคุณชอบตัวเอง คุณจะชอบคนอื่น เมื่อคุณชอบคนอื่น คนอื่น ๆ ก็จะชอบคุณด้วย กฏมันก็มีอยู่ง่าย ๆ แค่นี้


ขอให้ทำทุกอย่างด้วยความจริงใจ อย่าหลอกตัวเอง อย่าหลอกคนอื่น แค่นี้ เราก็เอาชนะพันธุกรรมได้แล้วครับ


Be a REAL MAN


#ป๊อปปูล่า #เพื่อนเยอะ #ชายไทยไม่ดราม่า #กำหนดชีวิตตัวเอง

Kommentit


bottom of page